VAMPIRELLA#31

VAMPIRELLA #31 Cover Art:F„Frazetta