VAMPIRELLA#11

VAMPIRELLA #11 Cover Art:F„Frazetta